Vyhlásenie výberu na dvojtýždennú stáž na Odbore dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov Najvyššieho súdu SR