Vyhlásenie výberu na jedno voľné miesto odborný radca, stála štátna služba

Vyhlásenie výberu na jedno voľné miesto odborný radca, stála štátna služba16.04.2014 - Vyhlásenie výberu na jedno voľné miesto odborný radca, stála štátna služba.

Dátum uzávierky:  07.05.2014
Termín konania:    29.05.2014
Miesto konania:     Najvyšší súd SR, Župné nám. 13, Bratislava