Vyhlásenie výberu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii odborný radca

Vyhlásenie výberu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii odborný radca07.03.2014 - Vyhlásenie výberu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii odborný radca.

Dátum uzávierky:  04.04.2014
Termín konania:    05.05.2014      
Miesto konania:
Najvyšší súd SR, Župné námestie 13, Bratislava