XII. stretnutie Stálej konferencie predsedov Najvyšších súdov Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska

XII. stretnutie Stálej konferencie predsedov Najvyšších súdov Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska14.09.2015 - v Bratislave 14. septembra 2015 (pdf, 203kB | Fotogaléria)

     V dňoch 08. – 10. septembra 2015 sa v Bratislave konalo XII. Stretnutie Stálej konferencie predsedov Najvyšších súdov Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska. Podujatie sa nieslo v duchu jeho mimoriadne aktuálnych tém a to Azylové právo a Rekodifikácia občianskeho práva. Svojou osobnou účasťou ho na pozvanie predsedníčky Najvyššieho súdu SR pani Daniely Švecovej poctili aj predseda Najvyššieho súdu Českej republiky pán Pavel Šámal, predseda Kúrie Maďarska pán Péter Darák, predsedníčka Najvyššieho súdu Poľskej republiky pani Małgorzata Gersdorf, a pani Nina Betetto, podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovinskej republiky so svojimi kolegami a sprievodom.
   
     V odbornej diskusii odzneli veľmi podnetné príspevky od slovenských i zahraničných hostí, ktorí sa v otázke rekodifikácie civilného práva vzácne zhodli na osobitnej úlohe najvyšších súdov jednotlivých krajín, ktoré by mali plniť zjednocovaniu úlohu v rozhodovacej činnosti súdnej sústavy. V slovenských podmienkach, kde nová už schválená právna úprava nadobudne účinnosť v roku 2016, je jej cieľom a odhodlaním skrátiť a zrýchliť konanie na Najvyššom súde, nakoľko je nemysliteľné, aby „každá jedna právna vec prešla oddola až hore celou súdnou sústavou“ pričom to „objektívne trvá celé roky“. Prostriedkom, podľa novej právnej úpravy bude aj tzv. Veľký senát, ktorý bude v podmienkach Najvyššieho súdu plniť pri zjednocovaní právnych názorov a stanovísk kľúčovú funkciu. Novinkou sú aj obmedzenia súdov nižších stupňov pri odchyľovaní sa od právneho názoru Najvyššieho súdu, ktoré bude značne obmedzené povinnosťou zodpovedného odôvodnenia takéhoto postupu súdu nižšieho stupňa.

     V druhej časti konferencie ocenili zahraniční hostia výber témy, nakoľko Slovensko ako hostiteľská krajina vybrala tému Azylové právo už pred viac ako 6 mesiacmi podľa slov niektorých „priam prorocky“. V tejto súvislosti predseda maďarskej Kúrie ocenil i celkový prínos spolupráce V4 a podporu zo strany Slovenska, ktorá v tomto období prichádza z našej strany v prospech postojov i potrieb Maďarska pri riešení utečeneckej krízy v Európe. 

     Niektoré účastnícke krajiny V4 deklarovali svoje skúsenosti z riešenia problémov z prílevom utečencov už z minulosti, a to ako z obdobia balkánskych vojen (Slovinsko) či vojen na Kaukaze (Poľsko), avšak šlo o zásadne menší počet osôb.

     Účastníci sa zhodli na tom, že téma utečenci je dnes problémom na úrovni najmä migračných úradov a iných administratívnych autorít členských štatov, ako V4, tak i celej EÚ. Je však len otázkou času, a hovoríme zrejme o mesiacoch, kedy tento problém zasiahne a preťaží súdy v celej Európe, preto je podľa predsedov najvyšších súdov zúčastnených krajín potrebné reagovať v predstihu a na hroziaci problém sa legislatívne i procesne pripraviť, aby mohli súdy 
rýchlo a efektívne rozhodovať. 

     Predsedníčka Najvyššieho súdu SR ocenila veľmi konštruktívny a aktuálny prínos diskutujúcich v odbornej časti konferencie a vyjadrila presvedčenie, že riešeniu spoločných problémov významne napomôže práve intenzívna vzájomná komunikácia či výmena a následné využitie skúseností jednotlivých partnerov.

     Účastníci sa v závere slovenskej strane poďakovali za pohostinnosť a dobrú organizáciu podujatia, ktoré sa najbližšie bude konať v ďalšej z partnerských krajín.

Fotogaléria >>