Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 10/2015

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 10/201512.11.2015 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 10/2015 vo veciach správnych.
Je voľne prístupná pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti Zbierka stanovísk a rozhodnutí