Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 3/2016

 Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 3/201616.03.2016 -
Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 3/2016 vo veciach obchodnoprávnych.
Je voľne prístupná na stiahnutie pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti
Zbierka stanovísk a rozhodnutí