Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 8/2016

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 8/201628.11.2016 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 8/2016 vo veciach občianskoprávnych.“
Je voľne prístupná na stiahnutie pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti:

Zbierka stanovísk a rozhodnutí