Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 08/2015 a 09/2015

Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 08/2015 a 09/201511.11.2015 -
Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva:

- „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 08/2015 vo veciach občianskoprávnych a obchodnoprávnych.
- „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 09/2015 vo veciach trestných.
 
Obe zbierky sú voľne prístupné pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti Zbierka stanovísk a rozhodnutí