Zmena adresy pre podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom

27.05.2014 - Odo dňa 1.6.2014 sa mení e-mailová adresa pre podávanie podaní podpísaných zaručeným elektronickým podpisom. Po tomto termíne budú podania prijímané iba na adrese podatelnaNSSR@justice.sk. Pre ďalšie informácie a úplný zoznam kontaktov a e-mailových adries prejdite, prosím, na stránku Kontakty.