Skočiť na obsah

Ján Šikuta: Situácia na správnom kolégiu je alarmujúca

1464-1024 Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 15. marec 2021 – Vedenie Najvyššieho súdu upozorňuje na alarmujúcu situáciu na správnom kolégiu Najvyššieho súdu, ktorá priamo súvisí s doterajším priebehom kreovania a personálneho obsadzovania Najvyššieho správneho súdu.

Moment začatia fungovania Najvyššieho správneho súdu je daný zákonom ku dňu 1. augusta 2021, čo je možné len za predpokladu, že bude mať predsedu a personálne obsadenie. V tomto kontexte sa okrem témy obsadenia novovytváraného súdu kvalifikovanými sudcami, stáva mimoriadne akútnou otázka zabezpečenia dočasného chodu správneho súdnictva na Najvyššom súde. Poddimenzovanosť na správnom kolégiu a nemožnosť jeho personálnej stabilizácie začína mať vplyv na prieťahy v konaní, čo je podľa Jána Šikutu z pohľadu občana neprijateľné.

Predseda Najvyššieho súdu v tejto súvislosti upozorňuje, že vypísanie výberových konaní na doplnenie počtu sudcov správneho kolégia nemá žiadne ekonomické opodstatnenie, ide totiž o kolégium, ktoré má momentom začatia fungovania Najvyššieho správneho súdu zaniknúť. Agenda správneho kolégia, dnes takmer 2 tisíc živých vecí, má prejsť na novú súdnu inštitúciu.

Najvyšší správny súd má mať pritom 30 sudcov, súčasné správne kolégium Najvyššieho súdu disponuje len 22 stálymi sudcami a 2 dočasne pridelenými sudcami, teda nemá kompletne obsadené senáty. V priebehu krátkej doby zároveň avizujú odchod viacerí sudcovia, čím sa zaťaženie správneho kolégia a pravdepodobnosť vzniku možných prieťahov v konaní ešte zvýšia.

Predseda Najvyššieho súdu na záver dodáva, že doposiaľ nie je vyriešené ani financovanie novovznikajúcej inštitúcie a miera zásahu do rozpočtu Najvyššieho súdu z tohto dôvodu. Ján Šikuta vyjadruje znepokojenie nad tým, že zodpovednosť za riadenie správneho kolégia a riadne vybavovanie tejto agendy v súčasnosti ťaží Najvyšší súd, pričom však chod v tejto agende nemožno aktívne ovplyvniť výberom nových sudcov tak, aby bola zabezpečená bezprieťahovosť konaní vedených v rámci správneho súdnictva.

Skočiť na navigáciu