Skočiť na obsah

Bulletin ODAK

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý vychádza polročne v online verzii a pravidelne prináša čitateľom aktuálne novinky z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Vydavateľ:
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
Oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky
ISSN 2453-7705

Zodpovedný redaktor:
Mgr. Barbara Babákova

Redakčná rada:
JUDr. Ján Šikuta, PhD.
Mgr. Barbara Babáková
Mgr. Zuzana Kuricová


odak@nsud.sk
Skočiť na navigáciu