Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 93375

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 12.04.2022
Spisová značka: 4Nc/2/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu úpravy výkonu rodič. práv a povinností k mal. deťom
Dátum: 07.04.2022
Spisová značka: 5Tdo/20/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 212/2c, 4f Tr.zák.
Dátum: 07.04.2022
Spisová značka: 5Tdo/18/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1, 2d Tr. zák.
Dátum: 07.04.2022
Spisová značka: 5Tdo/16/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 221/1, 4a Tr.zák. a iné
Dátum: 07.04.2022
Spisová značka: 5Urtos/2/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 07.04.2022
Spisová značka: 5Tdo/23/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: súdnu rehabilitáciu
Dátum: 05.04.2022
Spisová značka: 3Ndob/3/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 60 eur s prísl.
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 5Cdo/181/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť skončenia pracovného pomeru a i.
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 5Cdo/18/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: poistné plnenie s prísl.
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 3Oboer/2/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 22 900 eur s prísl. - námietka neprípustnosti exek
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 7Cdo/254/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: obnovu konania 8C 215/2010
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 3Obdo/9/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 7Cdo/252/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy a o náhradu škody
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 5Cdo/182/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti skončenia štátnozam. pomeru a iné
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 4XObo/1/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 7Cdo/258/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: umorenie vlastných zmeniek
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 7Cdo/259/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neúčinnosť právnych úkonov s prísl.
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 5Obdo/10/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 18 483,26 eur s prísl.
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 7Cdo/244/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti s prísl.
Dátum: 31.03.2022
Spisová značka: 7Cdo/252/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že spotrebiteľská zmluva je bezúročná a bez poplatk

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu