Skočiť na obsah

Rozhodnutia


Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
  • Súčasné rozhodnutia (rozhodnutia približne od roku 2017) je možné vyhľadávať s použitím riadnych lomítok “/“ napríklad: 6Cdo/26/2018, 3To/2/2019, 3Obdo/26/2020, 3Asan/9/2019.

Posledné rozhodnutia

Dátum: 29.04.2021
Číslo rozhodnutia: 6Tdo/57/2019
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 364/1 Tr.zák. a iné
Dátum: 21.04.2021
Číslo rozhodnutia: 7Sžsk/87/2018
Kolégium: Správne
Merito veci: sociálne poistenie
Dátum: 25.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 212/2c,f, 4f Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 25.02.2021
Číslo rozhodnutia: rozvod manželstva
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 24.02.2021
Číslo rozhodnutia: určenie popretej pohľadávky
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 23.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 336a/1a, 3a Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 23.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 348/1d Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 23.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 208/1a, 3d Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 22.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 329/1, 2 Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 18.02.2021
Číslo rozhodnutia: premena zvyšku domáceho väzenia na nepo trest OS
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 18.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 208/1a, 3d Tr.zák. a iné
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 18.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 277a/1, 2c, 3a Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 18.02.2021
Číslo rozhodnutia: uznanie cudzozemského rozsudku - Česká republika
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 18.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 310/1, 2c Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 17.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 172/1c,d,2a Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 17.02.2021
Číslo rozhodnutia: ochranu oprávneného dediča
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci:
Dátum: 17.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 207/1, 3c Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 12.02.2021
Číslo rozhodnutia: ZAISTENIE
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 12.02.2021
Číslo rozhodnutia: ZAISTENIE
Kolégium: Správne
Merito veci:
Dátum: 10.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 323/1a Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 378/1c, 2a Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 200/1 Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 188/1, 2c Tr.zák. a iné
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 259/1g Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 155/1 Tr.zák.
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 10.02.2021
Číslo rozhodnutia: § 348/1d Tr.zák. a iné
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci:
Dátum: 02.02.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 02.02.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 02.02.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:
Dátum: 02.02.2021
Číslo rozhodnutia: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci:

 
Skočiť na navigáciu