Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 96678

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 21.12.2022
Spisová značka: 4Tdo/74/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 207/2 Tr.zák.
Dátum: 19.12.2022
Spisová značka: 4Nc/5/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 17 859,08 eur s prísl.
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 5Cdo/213/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 93 637,95 eur s prísl.
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/132/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 20 666,29 eur s prísl.
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/189/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP k mal. Eliške
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/3/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/263/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody na zdraví
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/198/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti dražby
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/126/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti právneho úkonu
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/146/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/116/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP k mal. dieťaťu
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/158/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: návrat maloletej do krajiny jej obvyklého pobytu do ČR
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/226/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 11 393,07 eur s prísl.
Dátum: 15.12.2022
Spisová značka: 4Cdo/250/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 14.12.2022
Spisová značka: 1Cdo/255/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zaplatenie finančnej náhrady za zákonné vecné bremeno
Dátum: 14.12.2022
Spisová značka: 3Tdo/37/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 231/1a Tr.zák.
Dátum: 14.12.2022
Spisová značka: 3Tdo/60/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 360/1, 2b Tr.zák.
Dátum: 13.12.2022
Spisová značka: 7Cdo/147/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie dedičského práva po poručiteľke
Dátum: 13.12.2022
Spisová značka: 7Ndc/17/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného
Dátum: 13.12.2022
Spisová značka: 9Ndc/17/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: marenie spravodlivosti a iné

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu