Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 94699

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 24.08.2022
Spisová značka: 6Cdo/105/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: výkon rozhodnutia uloženej povinnosti zaplatiť 2 005 eur
Dátum: 24.08.2022
Spisová značka: 1Cdo/121/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 24.08.2022
Spisová značka: 4Tdo/51/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: §221/1, 3a Tr.zák.
Dátum: 24.08.2022
Spisová značka: 1Cdo/178/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti odvolania z funkcie
Dátum: 24.08.2022
Spisová značka: 1Cdo/31/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyslovenie prípustnosti prevzatia
Dátum: 23.08.2022
Spisová značka: 2Tdo/34/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 189/1 Tr.zák. a iné
Dátum: 23.08.2022
Spisová značka: 2Urto/5/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku
Dátum: 23.08.2022
Spisová značka: 4Tdo/54/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, 2c,d,e Tr.zák.
Dátum: 17.08.2022
Spisová značka: 9Cdo/203/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti právnych úkonov
Dátum: 17.08.2022
Spisová značka: 9Cdo/261/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 500 eur s prísl.
Dátum: 17.08.2022
Spisová značka: 9Ndc/10/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: obnova konania a prísl.
Dátum: 17.08.2022
Spisová značka: 9Cdo/300/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: odstránenie stavby a vypratanie pozemku
Dátum: 17.08.2022
Spisová značka: 9Cdo/237/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie výšky preddavkov do fondu prevádzky a iné
Dátum: 17.08.2022
Spisová značka: 9Cdo/19/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti výpovede z prac. pomeru
Dátum: 17.08.2022
Spisová značka: 9Cdo/265/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 17.08.2022
Spisová značka: 9Cdo/313/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 050 eur s prísl.
Dátum: 17.08.2022
Spisová značka: 1Obdo/63/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 1 469,35 eur s prísl.
Dátum: 16.08.2022
Spisová značka: 5XEObd/4/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vykonanie exekúcie
Dátum: 16.08.2022
Spisová značka: 5Obdo/32/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 20 000 eur s prísl.
Dátum: 16.08.2022
Spisová značka: 2To/9/2020
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 277/1 alinea druhá, 2a, 4 Tr.zák. a iné

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu