Skočiť na obsah

Kontakt

Adresa:

Adresa sídla (aj korešpondenčná adresa):
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie 13
814 90 Bratislava
Slovenská republika

Adresa sídla (aj korešpondenčná adresa):
KANCELÁRIA NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie 13
814 90 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktujte nás

Informačné centrum

V deň pred štátnym sviatkom a deň pred dňom pracovného pokoja platí čas pre štúdium spisov: od 08.00 hod. do 13.00 hod.

Úradné hodiny

Pondelok:
8:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00
Utorok:
8:00 - 12:00 / 12:30 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00 / 12:30 - 15:00
Štvrtok:
8:00 - 12:00 / 12:30 - 15:00
Piatok:
8:00 - 12:00 / 12:30 - 13:00

Podateľňa

E-mail pre podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom
Informácie pre podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom


.

Úradné hodiny

Pondelok:
08:00 - 11:30 / 12:00 - 15:30
Utorok:
08:00 - 11:30 / 12:00 - 15:30
Streda:
08:00 - 11:30 / 12:00 - 15:30
Štvrtok:
08:00 - 11:30 / 12:00 - 15:30
Piatok:
08:00 - 11:30 / 12:00 - 13:00

Predseda Najvyššieho súdu SR

JUDr. Ján Šikuta, PhD.

Podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR

JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.

Vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu SR

JUDr. Ľubica Karvayová

Kontakt pre médiá

Oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky

Protikorupčná linka

Oddelenie riadenia projektov

Obchodnoprávne kolégium

Adresa na doručovanie: Župné námestie 13, 814 90 Bratislava
Pracovisko: Námestie SNP 28, 811 01 Bratislava

Občianskoprávne kolégium, Informačné centrum

Adresa na doručovanie: Župné námestie 13, 814 90 Bratislava
Pracovisko: Panónska cesta 11, 851 04 Bratislava

Podateľňa

Adresa na doručovanie: Župné námestie 13, 814 90 Bratislava
Pracovisko: Panónska cesta 11, 851 04 Bratislava

Trestnoprávne kolégium

Adresa na doručovanie: Župné námestie 13, 814 90 Bratislava
Pracovisko: Panónska cesta 11, 851 04 Bratislava

Kontaktný formulár

Tento formulár neslúži na vybavovanie žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

* Pole je povinné a musí byť vyplnené
Skočiť na navigáciu