Skočiť na obsah

OpenData

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. 

API je založené na technológii REST s JSON formátom. Pri všetkých úkonoch s API nieje vyžadovaná autentifikácia.

Dostupné datasety:
 • rozhodnutia
 • objednávky
 • faktúry
 • zmluvy
URL a formát požiadavky:
Všetky API volania podporujú je len zabezpečenú URL adresu. 
Formát parametrov pre API požiadavky je pre dané HTTP metódy nasledovný:
 • GET              Parametre v URL
Všetky odpovede sú vo formáte JSON.

API volania - rozhodnutia:
 • - schéma rozhodnutia:
 1.     ID => Identifikátor,
 2.     cislo => Číslo spisu,
 3.     senat => Senát,
 4.     ecli=> ECLI,
 5.     datum => Dátum,
 6.     kolegium => Kolégium (1= Občianskoprávne kolégium, 2=Obchodnoprávne kolégium, 3=Správne kolégium, 4=Trestnoprávne kolégium )
 7.     merito => Merito veci,
 8.     sudca => Sudca,
 9.     obsah => Obsah,
 10.     subor => Príloha
 • - volanie funkcie:
    https://www.nsud.sk/ws/opendata.php?[nazovFunkcie]&[parameter1]=[hodnotaParametra1]&[parameter2]=[hodnotaParametra2]
 
 • - funkcie:
    1. getDecision
        - získanie údajov konkrétneho rozhodnutia
        + povinné parametre: id(identifikátor)
        napr. https://www.nsud.sk/ws/opendata.php?getDecision&id=124230
    
    2. getLastDesicion
        - získanie všetkých identifikátorov rozhodnutí od dátumu poslednej zmeny
        + povinný parameter: date(dátum poslednej zmeny) vo formáte RRRR-MM-DD
        napr. https://www.nsud.sk/ws/opendata.php?getLastDecision&date=2021-06-01
    
    3. searchDecision
        - získanie všetkých identifikátorov rozhodnutí na základe filtrovania pomocou podporovaných parametrov
        + podporované parametre: 
          nazov (číslo),
          art_ecli(ECLI),
          art_datum_od(dolná hranica dátumu),
          art_datum_do(horná hranica dátumu),
          art_merito(merito veci),
          art_obsah(obsah).
          napr. https://www.nsud.sk/ws/opendata.php?searchDecision&art_merito=uznesenia


API volania - zmluvy/objednávky/faktúry:
 • - schéma zmluvy/objednávky/faktúry:
 1.     ID => Identifikátor,
 2.     cislo => Číslo,
 3.     obs_nazov => Obstarávateľ,
 4.     obs_ico => IČO obstarávateľa,
 5.     dod_nazov => Dodávateľ,
 6.     dod_ico => IČO dodávateľa,
 7.     dod_adresa => Adresa dodávateľa,
 8.     kategoria => Kategória,
 9.     predmet => Názov,
 10.     datum => Dátum,
 11.     datum_ucinnost => Dátum účinnosti,
 12.     datum_platnost_do => Dátum platnosti do,
 13.     suma => Celková suma,
 14.     suma_orig => Originálna suma,
 15.     suma_orig_mena => Originálna mena,
 16.     dph => DPH sa uplatnuje,
 17.     dodatok => Dodatok,
 18.     objednavka => Identifikácia objednávky,
 19.     zmluva => Identifikácia zmluvy,
 20.     poznamka => Poznámka,
 21.     datum_zverejnene => Dátum zverejnenia,
 22.     podpis_meno => Zodpovedná osoba - meno,
 23.     podpis_funkcia => Zodpovedná osoba - funkcia,
 24.     subor => Príloha,
 25.     rok => Rok,
 26.     typ => Typ dokumentu 
 
 • - volanie funkcie:
    https://zverejnovanie.nsud.sk/ws/opendata.php?[nazovFunkcie]&[parameter1]=[hodnotaParametra1]&[parameter2]=[hodnotaParametra2]
 
 
 • - funkcie:
    1. getCOI
        - získanie údajov konkrétnej zmluvy/objednávky/faktúry
        + povinné parametre: id(identifikátor)
        napr. https://zverejnovanie.nsud.sk/ws/opendata.php?getCOI&id=110066
    
    2. getLastContract, getLastOrder, getLastInvoice
        - získanie všetkých identifikátorov zmlúv(getLastContract), objednávok(getLastOrder), faktúr(getLastInvoice) od dátumu poslednej zmeny
        + povinný parameter: date(dátum poslednej zmeny) vo formáte RRRR-MM-DD
        napr. https://zverejnovanie.nsud.sk/ws/opendata.php?getLastContract&date=2021-03-03
    
    3. searchContract, searchOrder, searchInvoice
- získanie všetkých identifikátorov zmlúv(searchContract), objednávok(searchOrder), faktúr(searchInvoice) na základe filtrovania pomocou podporovaných    parametrov
        + podporované parametre: 
          nazov (číslo), 
          art_dod_nazov(dodávateľ),
          art_dod_ico(ičo dodávateľa),
          art_dod_adresa(adresa dodávateľa),
          art_predmet(názov),
          art_datum_od(dolná hranica dátumu),
          art_datum_do(horná hranica dátumu),
          art_suma_od(dolná hranica celkovej sumy),
          art_suma_do(horná hranica celkovej sumy),
          art_datum_zverejnene_od(dolná hranica dátumu zverejnenia),
          art_datum_zverejnene_do(horná hranica dátumu zverejnenia),
        napr. https://zverejnovanie.nsud.sk/ws/opendata.php?searchContract&art_predmet=dodatok&art_suma_od=100
Skočiť na navigáciu