Skočiť na obsah

Pojednávania

26.09.2022 - 02.10.2022

30.09.2022 - Piatok

Čas: 09:00
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o zdržanie sa výkonu záložného práva
Spisová značka: 5Cdo/138/2022
Účastníci: Jitka Hégerová, Trnava
c/a
Peter Ivanovič, Trnava
Čas: 09:05
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru výpoveďou
Spisová značka: 5Cdo/146/2022
Účastníci: Dana Budzáková, Nový Smokovec
c/a
Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
Čas: 09:30
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o vydanie bezdôvodného obohatenia
Spisová značka: 5Cdo/72/2020
Účastníci: Katarína Košárová, Hlinné
c/a
Prima Banka Slovensko, a.s., Žilina
Čas: 09:35
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 4.796,39 eur s príslušenstvom
Spisová značka: 5Cdo/70/2020
Účastníci: KORATA, s.r.o., Divina
c/a
G.R.F. spol. s r.o., Žilina a spol.
Čas: 09:40
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o náhradu nemajetkovej ujmy 66 000 eur
Spisová značka: 5Cdo/76/2020
Účastníci: Bc. Ing. Peter Ďuračka, Bratislava
c/a
SR - Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava
Čas: 09:45
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o zaplatenie sumy 8.730 EUR s prísl.

ZRUŠENÉ
Spisová značka: 5Cdo/66/2020
Účastníci: LITA, autorská spoločnosť, Bratislava - Staré Mesto
c/a
KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s., Vysoké Tatry
Čas: 09:50
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Spisová značka: 5Cdo/91/2021
Účastníci: Ing. Branislav Lauko a spol., Bratislava
c/a
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava
Čas: 09:20
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
Spisová značka: 5Cdo/162/2021
Účastníci: Ľubomír Garaj, Poltár
c/a
BYTHERM, s.r.o., Poltár a spol.
Čas: 09:25
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
Spisová značka: 5Cdo/57/2022
Účastníci: Tomáš Hudák, Švedlár
c/a
CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o. a spol.
Čas: 09:10
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o neúčinnosť právneho úkonu
Spisová značka: 5Cdo/85/2021
Účastníci: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
c/a
CARNEX, s.r.o., Parchovany
Čas: 09:15
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Spisová značka: 5Cdo/9/2021
Účastníci: 1/ Ing. Ľuboš Rek, Bratislava 2/ Obec Beňuš
c/a
Mgr. art. Zuzana Frenglová, Bratislava
Skočiť na navigáciu