Skočiť na obsah

Pojednávania

27.05.2024 - 02.06.2024

29.05.2024 - Streda

Čas: 11:00
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 4Obo/8/2022
Účastníci: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047

c/a

Slovenské elektrárne a.s., Bratislava, IČO: 35 829 052

o zaplatenie 5.846.824,46 Eur s príslušenstvom
Čas: 11:45
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: zrušené
Spisová značka: 3Obdo/19/2023
Účastníci: Venas Group a.s., Streda nad Bodrogom
c/a
1. Východoslovenská distribučná a.s., Košice;
2. Východoslovenská energetika, a.s., Košice;
o zaplatenie 602 042,33 eur s príslušenstvom voči žalovanému 1/ a o zaplatenie 62 629,71 eur s príslušenstvom voči žalovanému 2/
Čas: 10:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 1To/15/2022
Účastníci: Martin Polgár pre § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona
Čas: 11:20
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 4Obdo/73/2022
Účastníci: Mesto Košice, Košice, IČO: 00 691 135

c/a

EEI s.r.o., Bratislava, IČO: 35 871 113

o vypratanie nehnuteľností a zaplatenie finančnej náhrady za bezdôvodné obohatenie
Čas: 11:00
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o zaplatenie sumy 3.335,48 eur s príslušenstvom, o určenie bezúročnosti a bezpoplatkovosti spotrebiteľského úveru
Spisová značka: 1Cdo/13/2023
Účastníci: Mariana Rakocy, Čaklov
c/a
Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
Čas: 11:30
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 3Obdo/13/2023
Účastníci: UBC 2020, k.s., správca úpadcu PB Power Trade, a.s., Žilina
c/a
Foxconn Slovakia, spol. s r.o., Nitra
o zaplatenie 42 161,40 eur s príslušenstva
Čas: 08:30
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 8CdoPr/1/2024
Účastníci: Ján Miko
c/a
C.S.CARGO Slovakia a.s. Bratislava

o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru
Čas: 09:00
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie neplatnosti právnych úkonov a iné.
Spisová značka: 7Cdo/157/2022
Účastníci: František Kohúcik, Trnava
c/a
PRO EXPO, s.r.o., Trenčín a spol.
Čas: 08:45
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 6Cdo/164/2022
Účastníci: Štefan Vrábeľ
c/a
Ivan Vrábeľ

o uplatnenie predkupného práva pri prevode nehnuteľnosti
Čas: 09:40
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 4Cdo/130/2023
Účastníci: PhDr. Darina Maňková, Prešov

c/a

Mesto Prešov, Prešov
Čas: 08:50
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 7Cdo/264/2022
Účastníci: František Kúrňava
c/a
Dražby a aukcie s.r.o. Martin

o neplatnosť dražby
Čas: 09:15
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 7Cdo/204/2022
Účastníci: Oga Rimešová
c/a
Michal Bede a spol.

o zrušenie vecného bremena
Čas: 09:30
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 7Cdo/236/2022
Účastníci: Petra Bukovičová
c/a
Slovenská kancelária poisťovateľov BA

o náhradu škody z ublíženia na zdraví
Čas: 09:45
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 4Cdo/4/2022
Účastníci: JUDr. Želmíra Milovančevičová
c/a
Prima banka Slovensko a.s.

o náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru
Čas: 09:00
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: § 212/1a,b,2b,3b Tr. zák. a iné
Spisová značka: 3Tdo/13/2023
Účastníci: Patrik Kováčik
Skočiť na navigáciu