Skočiť na obsah

Knižnica

Knižnica Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „knižnica najvyššieho súdu alebo knižnica“) je podľa Štatútu špeciálnou knižnicou s inštitucionálnou pôsobnosťou, so zvláštnym režimom. Svoje služby poskytuje sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a zamestnancom Kancelárie Najvyššieho súdu SR. Externí používatelia z odbornej praxe môžu knižnicu navštíviť len po predchádzajúcom dohovore a sú im umožnené prezenčné výpožičky.


Fond

Knižnica buduje podľa § 5 ods. 3 zákona o knižniciach a v súlade s poslaním a požiadavkami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky špecializovaný knižničný fond so zameraním na všetky odbory práva, s presahom do právnej teórie, právnej histórie, politológie a príbuzných odborov. Umožňuje prístup k licencovaným právnym informačným systémom ASPI, Beck online SK, Beck online CZ, EPI Premium.

V rámci projektu „Optimalizácia procesov a posilnenie transparentnosti na Najvyššom súde SR“ začala knižnica v období jún 2021 - jún 2023 s prácami na zavedení a budovaní elektronického informačného systému, ktorého súčasťou je online katalóg knižnice. V súčasnosti pokračujú retrospektívne práce na elektronickej evidencii, spracovaní a sprístupnení fondu. Prípadné otázky smerujte na kniznica@nsud.sk.


Katalóg Knižnice Najvyššieho súdu

Skočiť na navigáciu