Skočiť na obsah

Výberové konania

Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 2 voľných miest vo funkcii hlavný štátny radca – analytik judikatúry, dočasná štátna služba, najdlhšie do 31.12.2023
Termín podania: 11.04.2023
Termín konania: 25.04.2023
Číslo: Spr 515/23
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 2 voľných miest vo funkcii hlavný štátny radca – analytik judikatúry, dočasná štátna služba na zastupovanie počas MD/RD, najdlhšie do 31.12.2023
Termín podania: 11.04.2023
Termín konania: 26.04.2023
Číslo: Spr 516/23
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii - hlavný štátny radca - finančný manažér, dočasná štátna služba
Termín podania: 24.03.2023
Termín konania: 12.04.2023
Číslo: Spr 517/23
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca – analytik judikatúry, dočasná štátna služba
Termín podania: 21.03.2023
Termín konania: 30.03.2023
Číslo: Spr 473/23
Merito veci: Oznámenie o voľnom mieste zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme - hlavný účtovník
Termín podania: 16.03.2023
Termín konania: 23.03.2023
Číslo: Spr 396/2023
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii - radca - zamestnanec informačného centra, dočasná štátna služba
Termín podania: 10.03.2023
Termín konania: 21.03.2023
Číslo: Spr 353/23
Merito veci: Oznámenie o možnosti dočasného pridelenia sudcu na Najvyšší súd SR
Termín podania: 15.03.2023
Termín konania:
Číslo: Spr 274/23
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu predsedu senátu pre občianskoprávne kolégium, 3 miesta
Termín podania: 17.02.2023
Termín konania: 19.04.2023
Číslo: Spr 212/2023
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca - právnik legislatívec, stála štátna služba
Termín podania: 13.02.2023
Termín konania: 28.02.2023
Číslo: Spr 160/23
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 3 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca - asistent sudcu, stála štátna služba
Termín podania: 06.02.2023
Termín konania: 21.02.2023
Číslo: Spr 139/23
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii samostatný štátny radca - asistent projektového tímu, dočasná štátna služba
Termín podania: 27.01.2023
Termín konania: 08.02.2023
Číslo: Spr 105/2023
Merito veci: Oznámenie 3 voľných miest v dočasnej štátnej službe vo funkcii hlavný štátny radca – asistent sudcu NS SR
Termín podania: 18.01.2023
Termín konania: 25.01.2023
Číslo: Spr 68/2023
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – dátový analytik, dočasná štátna služba
Termín podania: 13.01.2023
Termín konania: 24.01.2023
Číslo: Spr 2037/22
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca – analytik judikatúry, dočasná štátna služba
Termín podania: 16.01.2023
Termín konania: 26.01.2023
Číslo: Spr 1845/22
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca - asistent sudcu, stála štátna služba
Termín podania: 04.01.2023
Termín konania: 18.01.2023
Číslo: Spr 1969/22
Merito veci: Oznámenie o možnosti dočasného pridelenia sudcu na Najvyšší súd SR
Termín podania: 15.01.2023
Termín konania:
Číslo: Spr 1895/2022
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu predsedu senátu pre trestnoprávne kolégium
Termín podania: 08.12.2022
Termín konania: 16.02.2023
Číslo: Spr 1849/22
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu: UX/UI dizajnér, výkon práce vo verejnom záujme
Termín podania: 08.12.2022
Termín konania: 14.12.2022
Číslo: Spr 1844/22
Merito veci: Oznámenie 6 voľných miest v dočasnej štátnej službe vo funkcii hlavný štátny radca – asistent sudcu NS SR
Termín podania: 22.11.2022
Termín konania: 01.12.2022
Číslo: Spr 1788/22
Merito veci: Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – koordinátor ISO norma, dočasná štátna služba
Termín podania: 17.11.2022
Termín konania: 01.12.2022
Číslo: Spr 1782/22
Skočiť na navigáciu