Skočiť na obsah

Výberové konania

Merito veci: Oznámenie 1 voľného miesta v dočasnej štátnej službe vo funkcii radca – zapisovateľ
Termín podania: 06.10.2023
Termín konania: 17.10.2023
Číslo: Spr 1646/2023
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu predsedu senátu pre obchodnoprávne kolégium, 1 miesto
Termín podania: 29.09.2023
Termín konania: 06.12.2023
Číslo: Spr 1598/2023
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu predsedu senátu pre občianskoprávne kolégium, 1 miesto
Termín podania: 06.10.2023
Termín konania: 29.11.2023
Číslo: Spr 1597/2023
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 štátnozamestnaneckého miesta odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby, vo funkcii hlavný štátny radca - analytik judikatúry, dočasná štátna služba, najdlhšie do 31.8.2025
Termín podania: 22.09.2023
Termín konania: 10.10.2023
Číslo: Spr 1573/23
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca - analytik judikatúry, dočasná štátna služba,
Termín podania: 14.09.2023
Termín konania: 27.09.2023
Číslo: Spr 1548/2023
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta vo funkcii hlavný štátny radca - právnik-legislatívec, stála štátna služba
Termín podania: 25.08.2023
Termín konania: 14.09.2023
Číslo: Spr 1454/23
Merito veci: Oznámenie 1 voľného miesta v dočasnej štátnej službe vo funkcii hlavný štátny radca – asistent sudcu NS SR
Termín podania: 22.08.2023
Termín konania: 06.09.2023
Číslo: Spr 1453/23
Merito veci: Oznámenie 1 voľného miesta v dočasnej štátnej službe vo funkcii radca – zapisovateľ
Termín podania: 23.08.2023
Termín konania: 13.09.2023
Číslo: Spr 1430/23
Merito veci: Oznámenie o možnosti dočasného pridelenia sudcu na Najvyšší súd SR
Termín podania: 20.09.2023
Termín konania:
Číslo: Spr 1346/23
Merito veci: Vyhlásenie výberového konania na funkciu predsedu senátu pre občianskoprávne kolégium, 5 miest
Termín podania: 16.08.2023
Termín konania: 25.10.2023
Číslo: Spr 1349/23
Merito veci: Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie 2 voľných miest vo funkcii radca – zamestnanec informačného centra, dočasná štátna služba
Termín podania: 02.08.2023
Termín konania: 15.08.2023
Číslo: Spr 1289/2023
Merito veci: Oznámenie 2 voľných miest v dočasnej štátnej službe vo funkcii radca – zapisovateľ
Termín podania: 21.07.2023
Termín konania: 03.08.2023
Číslo: Spr 1237/2023
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 4 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca - asistent sudcu, stála štátna služba
Termín podania: 14.07.2023
Termín konania: 27.07.2023
Číslo: Spr 1216/23
Merito veci: Oznámenie 2 voľných miest v dočasnej štátnej službe vo funkcii radca – zapisovateľ
Termín podania: 19.06.2023
Termín konania: 27.06.2023
Číslo: Spr 1035/23
Merito veci: Oznámenie o konaní pohovoru na 1 voľné miesto zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme - hlavný účtovník
Termín podania: 16.06.2023
Termín konania: 26.06.2023
Číslo: Spr 1016/23
Merito veci: Oznámenie 3 voľných miest v dočasnej štátnej službe vo funkcii hlavný štátny radca – asistent sudcu NS SR
Termín podania: 12.05.2023
Termín konania: 24.05.2023
Číslo: Spr 789/2023
Merito veci: Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na obsadenie voľného miesta vedúceho zamestnanca vo funkcii generálny štátny radca - riaditeľ odboru súdnych činností, stála štátna služba
Termín podania: 05.05.2023
Termín konania: 18.05.2023
Číslo: Spr 776/2023
Merito veci: Oznámenie o možnosti dočasného pridelenia sudcu na Najvyšší súd SR
Termín podania: 31.05.2023
Termín konania:
Číslo: Spr 779/23
Merito veci: Oznámenie konania pohovoru na obsadenie 1 voľného miesta na pozíciu projektového manažéra - dohoda o pracovnej činnosti
Termín podania: 25.04.2023
Termín konania:
Číslo: Spr 719/23
Merito veci: Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii - hlavný štátny radca – IT programátor, dočasná štátna služba
Termín podania: 18.04.2023
Termín konania: 28.04.2023
Číslo: Spr 670/23
Skočiť na navigáciu