Skočiť na obsah

30. výročie Ústavy Slovenskej republiky

ÚS SR_priečelie_sprava Zobraziť fotogalériu

Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta prijal pozvanie na medzinárodnú vedeckú konferenciu Ústavného súdu SR.

Tento rok si pripomíname 30. výročie Ústavy Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti zorganizoval Ústavný súd SR XI. ročník vedeckej konferencie Ústavné dni, ktorá sa koná v Košiciach v dňoch 28. až 29. septembra.

Konferencia „Ústava Slovenskej republiky ako normatívny základ demokratického a právneho štátu“ sústreďuje pozornosť na zrod Ústavy SR, jej premeny a perspektívy, ako aj jej interpretačnú a aplikačnú prax počas troch dekád ústavných zmien.

V rámci odborných prednášok vystúpil predseda Najvyššieho súdu na konferencii s príspevkom o vplyve judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na vývoj Ústavy Slovenskej republiky.


Foto: zdroj ÚS SR

Skočiť na navigáciu