Skočiť na obsah

Andrea Moravčíková: Ženy by mali pracovať aj na postoch, ktoré nie sú pre ne úplne typické, a spoločnosť im má vytvoriť na to podmienky

58064 Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 18. mája 2021 – Postavenie žien v našej spoločnosti v európskom kontexte či možnosti, ako prispieť k tomu, aby ženy pracovali aj na pozíciách, na ktorých bežne nepracujú. Nielen o týchto témach diskutovali viaceré významné predstaviteľky pôsobiace vo verejnom i súkromnom sektore na stretnutí, ktoré zorganizoval britský veľvyslanec Nigel Baker pri príležitosti návštevy britskej ministerky pre európske susedstvo a Ameriku Wendy Morton. Jednou z pozvaných hostí bola aj podpredsedníčka Najvyššieho súdu Andrea Moravčíková. Britská ministerka zavítala do Bratislavy v rámci podpory rozvoja bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom.

Na pracovnom obede sa zúčastnila aj bývalá premiérka Iveta Radičová, riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová, riaditeľka spoločnosti ESCO Slovensko Naďa Hartmann, občianska aktivistka Zuzana Wienk i zakladateľka a riaditeľka projektu Aj Ty v IT Petra Kotuliaková. Andrea Moravčíková ocenila vyváženú diskusiu žien z naozaj rôznorodých spoločenských sfér a na stretnutí vyzdvihla diskutovanú tému vzdelávania. Za veľmi dôležité považuje získavanie skúseností mladými ľuďmi v zahraničí, zároveň však pripomenula potrebu vytvorenia vhodných podmienok na to, aby sa študenti vrátili späť a boli žiadúcim prínosom doma. Hostia diskutovali aj o problémoch súvisiacich so vzdelávaním počas pandémie, ktoré bude spoločnosť dlho pociťovať.

Diskusia sa dotkla aj témy justície, ktorá prechádza zásadnými zmenami. Podpredsedníčka vyjadrila dôveru k nastaveným pravidlám so zlepšujúcou sa tendenciou povedomia o justícii, keďže sa sudcovský stav obmieňa o ľudí nezaťažených minulosťou. Andrea Moravčíková poznamenala, že súdnictvo je stále relatívne konzervatívnou oblasťou, avšak moderná spoločnosť si vyžaduje otvorenú komunikáciu rozhodovacej činnosti, kde vníma ešte isté rezervy. Podpredsedníčka Najvyššieho súdu ocenila vznik tejto diskusnej platformy zo strany britského veľvyslanectva a vyjadrila potrebu hľadať v týchto spoločensky významných témach správny balans.

Skočiť na navigáciu