Skočiť na obsah

Diskusia o Najvyššom správnom súde: Bez skúseností správneho kolégia NS je to neuskutočniteľná idea

spravne kolegium Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 01.10.2020 – Na pôde Najvyššieho súdu sa dnes za prítomnosti predsedu Najvyššieho súdu Jána Šikutu stretol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák so sudcami správneho kolégia NS. Témou neformálneho stretnutia bolo kreovanie Najvyššieho správneho súdu, ktorého zriadenie schválila na včerajšej schôdzi vláda Slovenskej republiky.

Zúčastnení sudcovia správneho kolégia sa stotožnili s názorom prezentovaným predsedom Súdnej rady, že na vytvorenie Najvyššieho správneho súdu je potrebné nahliadať z dvoch stránok – základom by mal byť automatický prechod celého správneho kolégia ex lege aj s celou agendou na Najvyšší správny súd, ako sa to udialo napríklad v ČR, a následne súd doplniť kvalitnými ľuďmi z externého prostredia. Ako uviedol Ján Mazák, tento spôsob kreovania by zaručil zvýšenie kvality prístupu k správnemu súdnictvu a zároveň by zaistil bezproblémový chod súdu v úvodnom období.

Predseda Súdnej rady taktiež vyjadril presvedčenie, že organizačná ani procesná príprava nemôže byť úspešná bez úzkej spolupráce so sudcami správneho kolégia a vyzval sudcov, aby sa aktívne zapojili do procesu vytvárania koncepcie nového súdu a aby sami navrhli predsedu Najvyššieho správneho súdu, ktorého budú akceptovať a podporovať - buď spomedzi seba, alebo z vonkajšieho prostredia. Na stretnutí odznel názor, že vhodným kandidátom na post predsedu by bol súčasný predseda správneho kolégia NS Jozef Milučký, ktorý má veľké skúsenosti s agendou správneho súdnictva.

Fotografie zo stretnutia správneho kolégia môžete nájsť tu:

Skočiť na navigáciu