Skočiť na obsah

Esejistická súťaž

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyhlasuje pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti na Najvyššom súde Slovenskej republiky súťaž o najlepšiu esej na témy: „Eutanázia – právne a etické problémy“ a „Kajúcnik v trestnom konaní“. Súťaž je určená pre študentov právnických fakúlt slovenských vysokých škôl.

ilustrák Zobraziť fotogalériu

Formálne kritéria eseje:

Esej možno prihlásiť do súťaže elektronicky (vo formáte .doc) jej zaslaním najneskôr do 15. októbra 2021 na adresu: podatelna@nsud.sk, do predmetu uveďte heslo: „Súťaž“. Požadovaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1.5, okraje 2.5 cm. Maximálny rozsah eseje sú 4 normostrany.

Autori víťazných esejí budú ocenení vecnými darmi, pričom odovzdávanie darov sa uskutoční v priestoroch Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a budú pozvaní na pracovný obed s predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na ktorý budú zároveň pozvaní aj zástupcovia právnických fakúlt, na ktorých títo študenti pôsobia.

Súťažiaci musí v elektronickej podobe zaslať spolu s esejou aj písomný súhlas pre Kanceláriu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na spracúvanie a zverejnenie osobných údajov, vrátane  svojho mena, priezviska, fakulty a vysokej školy, ktorú navštevuje, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. pre účely súťaže a zverejnenia výsledkov súťaže na webovom sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Príspevky, ktoré nebudú obsahovať súhlas na spracúvanie osobných údajov nebudú zaradené do súťaže.

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky si vyhradzuje právo neudeliť vecné dary, ak žiadna z esejí nebude po posúdení hodnotiacou komisiou spĺňať požadovanú kvalitu.  V prípade neprevzatia výhry táto prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

Skočiť na navigáciu