Skočiť na obsah

Ján Šikuta: Informovať prezidentku SR považujem za dôležité

58077 Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 20. júl 2021Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta považuje za dôležité informovať prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o aktuálnych témach a dianí v justícii tak, ako to deklaroval pri menovaní do funkcie. Z tohto dôvodu požiadal o dnešné prijatie vedenia Najvyššieho súdu hlavou štátu.  

Predseda Ján Šikuta na stretnutí zdôraznil, že vedenie Najvyššieho súdu považuje v dnešnej dobe  za kľúčové budovanie dôvery ľudí v súdnu moc ako posilnenie vnímania nezávislosti súdov. Súdy preto musia rozhodovať nielen zákonne a spravodlivo, ale aj zrozumiteľne pre ľudí. Vedenie Najvyššieho súdu pri tejto príležitosti poukázalo na silnú potrebu dobre odôvodnených a pre občanov zrozumiteľných rozhodnutí.

Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Andrea Moravčíková pri tejto príležitosti vyzdvihla inštitút kvalitnej zjednocovacej činnosti, ktorá má potenciál výrazne prispieť k posilneniu dôvery v súdny systém. Práve predvídateľnosťou súdnych rozhodnutí môžeme, podľa jej názoru, dosiahnuť zníženie súdivosti a tým aj skrátenie dĺžky súdnych konaní. Z tohto dôvodu chce vedenie Najvyššieho súdu v blízkej dobe vytvoriť tzv. zjednocovacie senáty.

Na stretnutí rezonovali aj témy potreby personálneho zastabilizovania Najvyššieho súdu po vytvorení Najvyššieho správneho súdu, ako aj materiálno technického zabezpečenia chodu Najvyššieho súdu.

Vedenie Najvyššieho súdu prezidentku informovalo aj o spolupráci s justičnými inštitúciami a budovaní kvalitných interinštitucionálnych vzťahov či už na domácej, ale aj zahraničnej pôde.

Skočiť na navigáciu