Skočiť na obsah

Ján Šikuta sa zúčastnil krstu novej publikácie o prof. Karolovi Plankovi

foto kniha Karol Plank na web Zobraziť fotogalériu

Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta sa spolu s rektorom Univerzity Komenského Marekom Števčekom stali krstnými otcami novej publikácie KAROL PLANK Dielo a doba, vydanej v roku 2021 autormi Jánom Svákom a  Martinom Gregorom.

Krst publikácie sa konal pri príležitosti odovzdávania 21. Ceny Karola Planka 28. septembra 2021.

Publikácia je venovaná významnej osobnosti slovenskej právnej obce a prvému predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prof. JUDr. Karolovi Plankovi, DrSc. (1927 – 1997).  Okrem početných publikačných aktivít, popri svojej pedagogickej a sudcovskej profesii, nesie výraznú zásluhu na znení slovenskej ústavy a na rekodifikácii slovenského práva. Z jeho vedomostí a skúseností doposiaľ čerpajú aj súčasní študenti. Za jeho celoživotné dielo mu bolo v roku 2006 udelené štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy in memoriam za významné zásluhy v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky pri tvorbe a aplikácii nového právneho poriadku Slovenskej republiky.

Skočiť na navigáciu