Skočiť na obsah

Kde je hranica slobody prejavu sudcu a ako ju upravuje slovenská legislatíva?

Brno Zobraziť fotogalériu
Brno, 1. marca - Kde je hranica slobody prejavu sudcu a ako ju upravuje slovenská legislatíva? Práve na túto mimoriadne aktuálnu tému sa dnes zamerala podpredsedníčka Najvyššieho súdu na diskusnom seminári „Právo na slobodu prejavu sudcu a jeho limity v kontexte dôvery v nezávislú a nestrannú justíciu“, ktorý organizoval v Brne Najvyšší súd ČR. Andrea Moravčíková sa vo svojom príspevku „Niekoľko poznámok k slobode prejavu sudcu, konceptu sudcovskej integrity a možným dôsledkom hraničných prejavov v slovenskom prostredí“ dotkla aj otázok sudcovskej spôsobilosti, integrity sudcu, etických zásad či disciplinárnych previnení.  
 

https://nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Pravo_na_svobodu_projevu_soudce_a_jeho_limity_v_kontextu_duvery_v_nezavislou_a_nestrannou_justici1~?open&lng=CZ

Skočiť na navigáciu