Skočiť na obsah

Najvyšší predstavitelia justičných inštitúcií diskutovali o pripravovaných legislatívnych zmenách

  • Autor: SAK
  • Foto: SAK

Bratislava 28. 1. 2022 – Na pôde Slovenskej advokátskej komory sa konal už v poradí druhý okrúhly stôl najvyšších predstaviteľov justície, kde sa za Ústavný súd SR zúčastnil jeho predseda Ivan Fiačan a podpredseda Ľuboš Szigeti, za Najvyšší súd SR predseda Ján Šikuta a podpredsedníčka Andrea Moravčíková, za Najvyšší správny súd SR predseda Pavol Naď a podpredseda Marián Trenčan a z Generálnej prokuratúry SR generálny prokurátor Maroš Žilinka a prvý námestník GP Jozef Kandera. Slovenskú advokátsku komoru reprezentovali predseda Viliam Karas a podpredsedovia Ondrej Laciak a Martin Puchalla.

okr.stol_27.1.2022 (1 von 1) Zobraziť fotogalériu

Prvou témou, ktorej sa na odbornej úrovni venovali, je reforma súdnej mapy. Účastníci uvítali zriadenie Najvyššieho správneho súdu s tým, že sa očakáva dobudovanie sústavy prvostupňových správnych súdov. K návrhu reformy súdnej mapy, ktorá bola predložená do národnej rady konštatovali, že množstvo ich návrhov predložených v medzirezortnom pripomienkovom konaní k prvému návrhu súdnej mapy nebolo vypočutých a neprešli riadnym rozporovým konaním. Uvedomujú si, že súdnictvo reformu na jednej strane potrebuje, tak čo do zníženia počtu súdov ako aj vyššej špecializácie sudcov vrátane dobudovania systému správneho súdnictva, ale na strane druhej by mala byť pripravená riadne a realizovateľná postupnými krokmi, zohľadňujúc aj dopad na sústavu orgánov prokuratúry, aby nedošlo k ohrozeniu funkčnosti celého systému a neprimeranému nárastu dĺžky súdnych konaní. Z tohto dôvodu predstavitelia NS SR, NSS SR, SAK a Generálnej prokuratúry SR zaslali predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi list so žiadosťou o spoločné stretnutie k návrhu súdnej mapy aj za účasti ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Účastníci zároveň dôrazne žiadajú kompetentných, aby sa v rámci reformy popri návrhu súdnej mapy čo najskôr pristúpilo k zásadnému personálnemu a technickému posilneniu súdov a prokuratúry. Viac vyšších súdnych úradníkov a asistentov na súdoch a prokuratúrach je rýchla, efektívna a najlacnejšia cesta k prístupu k spravodlivosti a odstraňovaniu prieťahov.

Druhou témou rozhovorov bola novelizácia trestných kódexov. Navrhovaná novela je svojím rozsahom vnímaná už takmer ako rekodifikácia, ktorá však bola znovu pripravovaná na ministerstve bez komunikácie s ďalšími zložkami justície. Pri okrúhlom stole sa zhodli, že návrh obsahuje aj viacero vítaných zmien trestnej politiky štátu, ale každý zo zúčastnených subjektov podal voči nemu množstvo zásadných pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Dohodli sa na potrebe vytvorenia spoločnej odbornej platformy - skupiny pre trestné právo, ktorej účelom bude formulovať spoločnú odbornú pozíciu, ktorá by prispela ku kvalitnej rekodifikácii trestných kódexov.

Treťou témou stretnutia bol poslanecký návrh na vytvorenie živnosti na poskytovanie právnych služieb. Predstavitelia najvyšších justičných inštitúcií podpísali vyhlásenie s vyjadrením postoja k navrhovanej zmene.

Skočiť na navigáciu