Skočiť na obsah

Najvyšší súd bude v maximálnej možnej miere predchádzať korupcii

  • Autor: Tlačové oddelenie

Bratislava, 5. apríla 2022 - Najvyšší súd ešte viac posilňuje svoju transparentnosť, čím chce výrazne zvýšiť dôveru ľudí v justíciu a zlepšiť svoju rozhodovaciu a zjednocovaciu činnosť. Práve zvýšenie transparentnosti, s čím úzko súvisí v maximálnej možnej miere predchádzanie korupcii, je jednou z hlavných aktivít projektu „Optimalizácia procesov a posilnenie transparentnosti“. Najvyšší súd projektom, okrem iného, skvalitní svoje procesy smerom dovnútra. Eliminovať korupciu je jednou z jeho hlavných priorít.

nsud - logo Zobraziť fotogalériu

Projektom sa na súde zavedie, vzhľadom na nízku dôveru verejnosti v justíciu, protikorupčný manažérsky systém, pričom celý proces bude zabezpečovať interný zamestnanec. Ten bude dopodrobna poznať protikorupčnú politiku, postupy, všetky riziká, s čím bude oboznamovať ostatných zamestnancov. Umožní to včas identifikovať korupčné správanie a hneď v úvode ho eliminovať.

Hlavnou cieľovou skupinou sú v tejto časti projektu zamestnanci Kancelárie Najvyššieho súdu, pretože predchádzať korupcii vo vnútri organizácie je základ. Zavedená bude ISO norma – systém manažérstva proti korupcii, ktorá je nástrojom na zavádzanie protikorupčných opatrení, a teda na zosilnenie protikorupčnej kultúry v inštitúcii. Obsahuje súbor požiadaviek a návod na implementáciu systému. Aktivita je zameraná na úplné pochopenie protikorupčnej politiky, postupov, rizík a prípadných škôd.

V prvom kroku vypracuje externý dodávateľ analýzu súčasného stavu protikorupčných opatrení, následne spracuje Protikorupčný program Kancelárie Najvyššieho súdu, aktualizujú sa interné materiály, nasledovať bude certifikačný audit a na záver sa vypracuje správa.

V prvej fáze boli zamestnanci oboznámení s požiadavkami normy, ako aj s protikorupčnou politikou vo všeobecnosti. Nasledovať bude analýza vzťahov, procesov, interných dokumentov, existujúcich systémov riadenia, na základe čoho sa vypracujú opatrenia na implementáciu požiadaviek normy. Medzi tie patrí zefektívnenie postupov pri oznamovaní korupcie alebo akékoľvek iného porušenia, aby sa s týmito informáciami zaobchádzalo ako s dôvernými a chránila sa totožnosť oznamovateľa. Zároveň musia byť zavedené aj také postupy, ktoré umožňujú anonymné nahlasovanie a zabraňujú odvetným opatreniam. Zamestnanec tak bude vedieť, čo robiť, ak čelí obavám alebo situácii, ktorá by mohla zahŕňať úplatkárstvo. Najvyšší súd zabezpečí, aby všetci zamestnanci poznali postupy, ako možno korupciu nahlásiť a zároveň vedeli, aké sú ich práva a možnosti ochrany. Napokon zavedie Najvyšší súd postupy na posúdenie a interné prešetrenie korupcie.

Skočiť na navigáciu