Skočiť na obsah

Nové judikáty do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu

3697 Zobraziť fotogalériu

Obchodnoprávne kolégium Najvyššieho súdu dnes zasadlo a prijalo nové judikáty do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR.

Na zasadnutí sa zúčastnili členky kolégia, ktoré aj na základe pripomienok a cenných postrehov odbornej verejnosti prijali 16 rozhodnutí na publikáciu.

Prijaté rozhodnutia sa týkajú takých závažných otázok ako sú rozhodovanie orgánov obchodných spoločností, konania štatutárnych orgánov s odbornou starostlivosťou, oblasti záväzkového práva aj niektorých procesných otázok.

Zverejnenie rozhodnutí v zbierke je odzrkadlením ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu a stáva sa návodom na postup súdov nižších inštancií pri aplikácii a interpretácii práva.

Rokovania a živej diskusie sa zúčastnili štátny tajomník MS SR Peter Sepeši, zástupcovia krajských súdov, Generálnej prokuratúry SR, ako aj reprezentanti akademickej obce.

Skočiť na navigáciu