Skočiť na obsah

Ocenenie výhercov súťaže Európsky deň spravodlivosti

DSC_0015x Zobraziť fotogalériu

Bratislava – 8. november 2021 – Víťazi esejistickej súťaže Európsky deň spravodlivosti sa dnes stretli s vedením Najvyššieho súdu. Spoločne tak diskutovali o najaktuálnejších témach v justícii.

 

Najvyšší súd vyhlásil pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti esejistickú súťaž, ktorá bola určená študentom právnických fakúlt slovenských vysokých škôl. Dnes sa jej víťazi Bernadette Borka-Hrdá a Dávid Židek spolu s Ondrejom Blažom, prodekanom pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa PraF UK v Bratislave, stretli pri ich ocenení na pôde Najvyššieho súdu.

V rámci neformálneho rozhovoru študenti s vedením súdu aktívne diskutovali o otázkach súvisiacich s témami eseje, a to jednak v rovine hmotnoprávnej, ale aj o procesných súvzťažnostiach, keďže ide o citlivé témy, ktoré v mnohom rozdeľujú aj právnickú komunitu.

 

Študenti sa tiež živo zaujímali o spôsob práce sudcov a asistentov na Najvyššom súde či o jeho chod. Vedenie Najvyššieho súdu veľmi oceňuje, že študentov práva zaujímajú aj aktuálne témy, čoho dôkazom bola značná účasť študentov na súťaži. Vysoká kvalita zaslaných esejí je zas obrazom ich dobrej pripravenosti aj na riešenie netradičných právnych situácií.

Skočiť na navigáciu