Skočiť na obsah

Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Andrea Moravčíková: naším spoločným cieľom je efektívne rozhodovanie obchodných sporov a lepšia vymožiteľnosť práva

SAK_arbitrationmtng_01y Zobraziť fotogalériu

 

Bratislava, 11. november 2021 – Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Andrea Moravčíková prijala pozvanie k okrúhlemu stolu venovanému témam rozhodcovského konania. Na pôde Slovenskej advokátskej komory a Rozhodcovského súdu SAK spoločne diskutovali o prepojení sveta obchodnej arbitráže a sveta všeobecných súdov.

 

Na to, aby sa časť obchodných sporov odklonila od štátnych súdov a riešili sa prostredníctvom rozhodcovského konania sú už vytvorené vhodné podmienky. Zo strany všeobecných súdov získava po vzore vyspelých právnych poriadkov inštitút obchodnej arbitráže čoraz viac dôvery. Aj to sú témy, na ktorých diskutovali spoločne so sudkyňou Okresného súdu Bratislava V Evou Vallovou, predsedom Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR Jurajom Szabóm, členom predsedníctva Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Tomášom Borecom a Simonou Hofferovou zo sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR.

 

Súčasťou stretnutia bolo prednáškové podujatie spojené s diskusiou, na ktorom vystúpila podpredsedníčka s prednáškou Vývoj judikatúry Najvyššieho súdu SR v oblasti rozhodcovského konania. Priblížila v nej prostredníctvom rešerší rozhodnutí z Najvyššieho súdu ustálenú rozhodovaciu prax súdu pre takto riešené situácie a výhodu arbitráže spočívajúcu v jej rýchlosti či konečnosti. Upozornila tiež na legislatívny vývoj a na potrebu rozhodnutia sledovať v kontexte časovo zodpovedajúcej právnej úpravy.
Skočiť na navigáciu