Skočiť na obsah

Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta sa zúčastnil kolokvia Siete predsedov najvyšších súdov členských štátov EÚ

koklokvium (3) Zobraziť fotogalériu

Hlavnou témou októbrového kolokvia siete predsedov sú súdna etika, disciplinárny proces a zodpovednosť sudcov. Tentokrát  sa koná v Brne od 13. do 14. októbra.

Nezávislé a dôveryhodné súdnictvo je pre spravodlivosť v našej spoločnosti nepostrádateľné. Takmer vo všetkých krajinách EÚ utvára zásady sudcovskej etiky etický kódex, ktorý je založený na všeobecných princípoch, akými sú nezávislosť, nestrannosť, integrita, profesionalita či vysoké morálne štandardy, pričom jednotlivé členské štáty vo svojich kódexoch zahŕňajú ďalšie zásady prispievajúce  k posilneniu dôvery verejnosti v nezávislý a nestranný výkon súdnictva.

Práve rozdielnosti etických zásad, ich komparácii ale tiež interpretáciám jednotlivých etických kódexov bola venovaná dopoludňajšia časť kolokvia. Na nej tiež predniesol predseda NS SR Ján Šikuta správu z členských štátov EÚ za strednú a východnú Európu, ktorá vychádzala z odpovedí krajín na otázky o disciplinárnej a etickej zodpovednosti sudcov.

Popoludňajšia časť kolokvia bude venovaná otázke ako môžu najvyššie súdy prispieť k dôvere verejnosti v justíciu, a následne pokračuje valným zhromaždením siete predsedov.

 

Skočiť na navigáciu