Skočiť na obsah

Predsedovia Najvyššieho súdu a Špecializovaného trestného súdu podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci

memorandum I. Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 26. apríla 2022 – Spoluprácu v oblasti vzájomnej výmeny informácií, dokumentov a skúseností, či poskytovanie súčinnosti pri dosahovaní cieľov súvisiacich s náplňou činností Najvyššieho súdu a Špecializovaného trestného súdu dnes predsedovia oboch inštitúcií spečatili podpisom memoranda. Ján Šikuta a Ján Hrubala sa zhodli, že práve táto forma spolupráce môže výrazne uľahčiť každodennú orientáciu v rozsiahlej rozhodovacej činnosti súdov.  

Najvyšší súd zabezpečí spoluprácu prostredníctvom svojho oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky – ODAK. Ten ŠTS poskytne týždenné prehľady rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva a štvrťročné prehľady vybraných rozhodnutí vnútroštátnych súdov nadväzujúcich na predbežné otázky rozhodované Súdnym dvorom Európskej únie. Rovnako môže ŠTS poskytnúť aj dokumenty, ktoré vypracovalo na základe požiadaviek jednotlivých trestných senátov Najvyššieho súdu, ako aj preklady rôznych právnych dokumentov a právne dokumenty a štúdie, ku ktorým má prístup prostredníctvom medzinárodných súdnych sietí.

Špecializovaný trestný súd poskytne Najvyššiemu súdu materiály, dokumenty alebo informácie z rozhodovacej činnosti, ktoré sú zdieľané v rámci senátov ŠTS a majú vplyv na jednotnosť rozhodovania, rovnako môže prispieť prostredníctvom príspevkov a článkov od sudcov a zamestnancov do Bulletinu oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Súčasťou memoranda je aj záväzok minimálne raz ročne usporiadať spoločné pracovné stretnutie pre sudcov ŠTS a sudcov trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu.

Skočiť na navigáciu