Skočiť na obsah

Prvé tohtoročné číslo Bulletinu ODAK o odmietnutej žiadosti Najvyššieho súdu SR o vydanie poradného stanoviska, prvom roku boja s koronavírusom z pohľadu práva a rozsudku Súdneho dvora EÚ v spotrebiteľskom spore


Bulletin_2021_1_obal Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 26. augusta - Pod gesciou Oddelenia analytiky, dokumentácie a komparatistiky Kancelárie NS vyšlo nové číslo odborného recenzovaného právnického časopisu Bulletin ODAK. Bulletin ODAK s periodicitou dvakrát ročne prináša v online verzii čitateľom najdôležitejšie a najzaujímavejšie novinky z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Ústrednými témami aktuálneho čísla je odmietnutá žiadosť o vydanie poradného stanoviska Európskeho súdu pre ľudské práva, obšírny článok o prvom roku boja s koronavírusom v Slovenskej republike z pohľadu práva a analýza rozsudku Súdneho dvora EÚ v právnej veci LH v. Profi Credit Slovakia s.r.o.

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa v novembri minulého roka obrátil na Európsky súd pre ľudské práva so žiadosťou o vydanie poradného stanoviska v súvislosti s otázkou, či inšpekčná služba ministerstva vnútra je v súlade s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä z hľadiska nezávislosti, čo sa týka vyšetrovania príslušníkov policajného zboru, ktorú ESĽP odmietol.

 

V novom čísle Bulletinu ODAK si môžete taktiež prečítať preklad tlačových správ Európskeho súdu pre ľudské práva. V pravidelnej rubrike Prehľad judikatúry ESĽP nájdete dôležité rozhodnutia štrasburského súdu súvisiace s právami dieťaťa.

 

Nové číslo ďalej obsahuje článok o rozsahu trestného činu nedovoleného ozbrojovania a o obchodovaní so zbraňami, prehľad podaných predbežných otázok slovenských súdov Súdnemu dvoru Európskej únie, ako aj rozhodnutých predbežných otázok, článok o súdnom systéme Belgicka, ako aj výber rozhodnutí vnútroštátnych súdov členských štátov únie z databázy siete ACA-Europe.

 

V rubrike Z rozhodovacej činnosti sa venuje významným rozhodnutiam Súdneho dvora Európskej únie z prvého polroku 2021 a rubrika Legislatíva sa zaoberá európskym nariadením o online šírení teroristického obsahu.

Skočiť na navigáciu