Skočiť na obsah

Rokovania v priestoroch predsedu Najvyššieho súdu spríjemnia umelecké diela

58072 Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 29. júna 2021 - Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky započala bezodplatnú spoluprácu s galériou súčasného slovenského umenia DOT. Contemporary Art Gallery Bratislava. Podstata spolupráce spočíva v zapožičaní veľkoformátových výtvarných diel pre reprezentačné účely zasadacej miestnosti a sekretariátu predsedu Najvyššieho súdu.

Myšlienka vniesť na pôdu Najvyššieho súdu súčasné slovenské umenie vznikla z podnetu oddelenia medzinárodných vzťahov a protokolu. Zasadacia miestnosť predsedu súdu je v súčasnosti jediný reprezentatívny priestor, ktorý je využívaný práve na protokolárne účely, teda na stretnutia s významnými domácimi a zahraničnými hosťami. Práve pre tieto potreby bola zvolená ako ideálna plocha na umožnenie prezentácie umenia. Nespochybniteľnou pridanou hodnotou tejto bezodplatnej spolupráce je práve využitie potenciálu miestnosti a jej finálne zreprezentatívnenie kvalitnými dielami od úspešných mladých autorov.

Kristína Mesároš, autorka zapožičaných diel „Discovery“ a „Stargate“, vyštudovala grafiku v ateliéri Vojtěcha Kolenčíka na bratislavskej Vysokej škole výtvarného umenia. Patrí ku výraznému prúdu súčasných mladých maliarov, ktorých tvorba sa rozvíja silným nezávislým autentickým výrazom. Kristína si ako vyučená grafička nachádzala cestu k maľbe sama. Jej inšpiráciou sú exotické miesta ďalekých krajín, historické fotografie alebo fotografie zachytávajúce banality bežného života.

Skočiť na navigáciu