Skočiť na obsah

Tlačové komuniké k trestnej veci obv. Petra R.

Tlačové komuniké k trestnej veci obv. Petra R., sp.zn. 2 Tdo 48/2022

kladívko Zobraziť fotogalériu

Dňa 14. marca 2023 senát 2T Najvyššieho súdu na neverejnom zasadnutí v trestnej veci obvineného Petra R. odmietol dovolanie ministerky spravodlivosti podané proti rozhodnutiu Krajského súdu v Nitre, ktorým bol obvinený prepustený z väzby na slobodu za súčasného nahradenia väzby písomným sľubom obvineného, dohľadom probačného a mediačného úradníka, uložením primeraných povinností a obmedzení a nariadením kontroly technickými prostriedkami. Najvyšší súd sa stotožnil s rozhodnutím krajského súdu, ktorý u obvineného zistil existenciu výnimočných okolností prípadu odôvodňujúcich nahradenie väzby miernejšími prostriedkami.

Najvyšší súd dodáva, že aj v prípade, ak by dovolanie ministerky spravodlivosti bolo dôvodné, návrh na vzatie obvineného do väzby v podobe uvedenej ministerkou spravodlivosti v dovolaní by bol nevykonateľný vzhľadom na absenciu uvedenia zákonných náležitostí podľa § 380 ods. 1 Trestného poriadku, ktorý upravuje kumulatívne podmienky, za ktorých dovolací súd vezme obvineného do väzby, a to podanie dovolania v neprospech, návrh ministra spravodlivosti na zaistenie obvineného vydaním príkazu na zatknutie, väzobný dôvod podľa § 71 Trestného poriadku, nevyhnutnosť väzby s ohľadom na závažnosť trestného činu a naliehavosť dôvodov väzby.

Skočiť na navigáciu