Skočiť na obsah

Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – analytik ODAK, stála štátna služba

14.09.2022
28.09.2022
Spr 1379/22
Skočiť na navigáciu