Skočiť na obsah

Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca-právnik, stála štátna služba

10.11.2022
24.11.2022
Spr 1713/22
Skočiť na navigáciu