Skočiť na obsah

Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – referent komunikácie s verejnosťou

31.07.2021
24.08.2021
Spr 1102/21
Skočiť na navigáciu