Skočiť na obsah

Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – vnútorný audítor

31.12.2021
18.01.2022
Spr 1929/21
Skočiť na navigáciu