Skočiť na obsah

Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca - vedúci oddelenia IT, stála štátna služba

10.11.2022
23.11.2022
Spr 1712/22
Skočiť na navigáciu