Skočiť na obsah

Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca vo funkcii generálny štátny radca - riaditeľ odboru právneho, legislatívneho a vybavovania sťažností, stála štátna služba, Spr č.: 375/2020

Skočiť na navigáciu