Skočiť na obsah

Vzájomnú spoluprácu treba neustále prehlbovať, a to na všetkých úrovniach, zhodli sa predsedovia Najvyšších súdov Slovenskej a Českej republiky

Bratislava, 7. septembra 2021 – Predsedovia Najvyšších súdov Slovenskej a Českej republiky Ján Šikuta a Petr Angyalossy opäť pokračujú v tradícií spoločných pracovných stretnutí, ktoré boli na určitý čas pre pandémiu prerušené. Dnes sa stretli na pôde Najvyššieho súdu v Bratislave. Okrem iného išlo o prvé oficiálne stretnutie podpredsedov oboch súdov, Andrey Moravčíkovej a jej českého kolegu Petra Šuka.

NS SR a NS ČR 3 Zobraziť fotogalériu

Obaja predsedovia sa opätovne zhodli na tom, že prehlbovanie vzájomnej spolupráce je do budúcna kľúčovým prvkom. Avšak nielen na úrovni predsedov a podpredsedov, ale aj medzi jednotlivými kolégiami. Spolupráca kolégií je na výbornej úrovni, čo dokazujú aj spoločné pracovné výjazdové zasadnutia. Tie takisto zasiahla pandémia a nejaký čas sa nekonali, no aj táto tradícia sa opäť obnovuje. „V októbri bude slovenské trestnoprávne kolégium hostiť českých kolegov, následne odcestujú sudcovia občianskoprávneho a obchodnoprávneho kolégia na výjazdové zasadnutie do Českej republiky,“ vysvetlil predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta.

Stretnutie sa nieslo aj v znamení tém odborného vzdelávania sudcov, či už vo forme výjazdových seminárov alebo školení priamo na jednotlivých súdoch. Vedenie oboch súdov zdôraznilo aj potrebu spolupráce v prípade výberových konaní na sudcov či podporného personálu, ako sú napríklad asistenti sudcov. Témou bola i organizačná štruktúra súdov či špecializácia senátov, čo na českom Najvyššom súde funguje, pretože majú iné zloženie kolégií.

„Sme rovnocenní partneri, preto je naša vzájomná spolupráca samozrejmosťou. Podobní sme si v rôznych smeroch, kultúrne, názorovo i legislatívne, a tak je výmena poznatkov a skúseností úplne prirodzená. Veľmi ma teší, že sme tradíciu pravidelných stretnutí opäť mohli obnoviť,“ poznamenal predseda Najvyššieho súdu ČR Petr Angyalossy.

Skočiť na navigáciu