Skočiť na obsah

Zintenzívnenie spolupráce zakotví Memorandum

SAK web Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 20.08.2020 – Najvyšší súd a Slovenská advokátska komora v najbližšej budúcnosti plánujú prehĺbiť doterajšiu spoluprácu a jej rámec potvrdiť podpísaním Memoranda o vzájomnej spolupráci. Vyplynulo to z prvého oficiálneho stretnutia predsedu Najvyššieho súdu Jána Šikutu a vedúcej kancelárie Najvyššieho súdu Zuzany Flakovej so zástupcami Slovenskej advokátskej komory – predsedom Tomášom Borecom, podpredsedom Ondrejom Laciakom a tajomníkom Andrejom Popovcom.

Zástupcovia Slovenskej advokátskej komory ocenili účasť sudcov Najvyššieho súdu v skúšobných komisiách pri advokátskych skúškach, ako aj lektorskú činnosť zameranú na vzdelávanie advokátov a advokátskych koncipientov. V súvislosti so skvalitnením vzájomnej spolupráce navrhol Tomáš Borec možnosť účasti zástupcu SAK na zjednocovacích kolégiách Najvyššieho súdu. Zástupcovia SAK pripomenuli, že v minulosti mal možnosť zaznieť aj názor advokátov pri tvorbe niektorých zjednocujúcich stanovísk kolégií najvyššieho súdu.

Jednou z nosných tém stretnutia bola aj otázka zabezpečenia prístupu sudcov i členov advokátskej komory k súdnym rozhodnutiam Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva v slovenskom jazyku. Ján Šikuta uvítal iniciatívu vymieňať si vzájomne preklady rozhodnutí a uviedol, že zdieľanie v tejto oblasti eliminuje duplicitu ich prekladu a podporí zvýšenie právneho povedomia európskej judikatúry a v neposlednom rade aj zjednocovanie rozhodovacej činnosti súdov.

Na stretnutí sa dotkli aj elektronizácie justície. Zuzana Flaková informovala o pripravovanom informačnom systéme Kancelárie Najvyššieho súdu, ktorý sa momentálne na súde vytvára za podpory Európskej únie. Zástupcovia advokátskej komory ponúkli Najvyššiemu súdu spoluprácu na vytváranom systéme z pohľadu užívateľa systému elektronickej justície.

Užšia spolupráca sa črtá aj v rovine pripomienkovania zákonov.

 

Fotografie zo stretnutia predstaviteľov Najvyššieho súdu a SAK si môžete pozrieť tu:

Skočiť na navigáciu