Skočiť na obsah

Kompetencie podpredsedníčky Najvyššieho súdu SR

Podpredseda Najvyššieho súdu zastupuje predsedu Najvyššieho súdu v rozsahu jeho práv a povinností v čase jeho neprítomnosti alebo keď funkcia predsedu Najvyššieho súdu nie je obsadená. V čase prítomnosti predsedu Najvyššieho súdu vykonáva podpredseda Najvyššieho súdu jeho právomoc v rozsahu, aký mu vymedzil predseda Najvyššieho súdu.

Podpredseda Najvyššieho súdu vykonáva súdnictvo patriace Najvyššiemu súdu ako predseda senátu alebo ako sudca v senáte, do ktorého bol zaradený rozvrhom práce. Podpredseda súdu nesmie vykonávať súdnictvo v senáte, do ktorého bol zaradený predseda súdu. Podpredseda súdu môže byť ako sudca alebo ako predseda senátu zaradený len do jedného kolégia.
Skočiť na navigáciu