Skočiť na obsah

Ján Šikuta: Kvalitná ochrana práv a slobôd je znakom zdravej demokracie

TOP 1 Zobraziť fotogalériu

 

Bratislava, 11. január 2023 - Kvalitná ochrana práv a slobôd je znakom zdravej demokracie, mali by sme sa o ňu snažiť spoločne. Na svojom prvom stretnutí sa na tom zhodli predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta a verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta a verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sú presvedčení, že práve úzkou spoluprácou môžu obe inštitúcie výrazne prispieť ku skvalitňovaniu ochrany základných práv a slobôd. „Celospoločenské dianie jasne ukazuje, že rozsah ich uznania a rešpektovania si zaslúži našu pozornosť. Garantovanie základných ľudských práv a slobôd by malo byť samozrejmosťou, je našou povinnosťou, povinnosťou justičných autorít urobiť preto všetko“, skonštatoval predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta.  

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský považuje Najvyšší súd a jeho judikatórnu činnosť za významný prvok v ochrane práv a slobôd osobitne vlastníckeho práva, osobnej slobody či ochrany ľudskej dôstojnosti a osobnej cti. Význam Najvyššieho súdu sa podľa verejného ochrancu práv zvyšuje v aktuálnej celospoločenskej situácii vnímajúc vzrastajúce obavy obyvateľstva o zabezpečenie základných životných potrieb v súvislosti s poklesom reálnych príjmov a prehlbujúcou sa chudobou
Skočiť na navigáciu