Skočiť na obsah

Ján Šikuta: Diskutovať o demokracii v kontexte súdov je dnes viac než žiadúce

Cambell Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 17. apríla 2023 - Diskutovať o demokracii v kontexte súdov je dnes viac než žiadúce. Zhodli sa na tom dnes na pôde Najvyššieho súdu jeho predseda Ján Šikuta a sudca Federálneho súdu prvého stupňa pre obvod Arizona, USA David Campbell.

Predseda Ján Šikuta na stretnutí zdôraznil, že vo všeobecnosti miera ochrany práv a slobôd odzrkadľuje úroveň demokracie v štáte. V tejto súvislosti hovoril o potrebe silného a odolného justičného systému, ako garanta zachovania demokratických princípoch. Za mimoriadne dôležité považuje zachovanie nezávislosti sudcov podporenú ich kvalitnou etickou výbavou.

V rámci diskusie Ján Šikuta a David Campbell hovorili aj o potrebe vzdelávania sudcov v kontexte medzinárodnej spolupráce o výmene skúseností, ale aj informácií o systémoch súdnictva v USA a na Slovensku.

Predsedu Najvyššieho súdu zaujímal aj spôsob práce či manažment prípadov na súdoch v USA, ale aj spôsob využitia technológií. Ján Šikuta a David Campbell sa v závere dotkli problematiky zásahu pandémie COVID – 19 do výkonu súdnictva a hovorili o opatreniach, ktoré by v podobných situáciách mohli byť nápomocné pri eliminácii možného vplyvu na súdy.

Na stretnutí sa zúčastnil aj sudca občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu
JUDr. Martin Holič.

 

 

Skočiť na navigáciu