Skočiť na obsah

Ako môžu médiá ovplyvniť spravodlivý súdny proces?

  • Foto: ERA

V piatok 1. decembra 2023 sa v Bruseli uskutočnila výročná konferencia Fóra právnických profesií EÚ s názvom „Médiá a právnické profesie: dôvera v súdnictvo si vyžaduje dôveru v médiá“ s podtitulom „Posilnenie spolupráce medzi dvoma piliermi demokratických štátov.“

era AM Zobraziť fotogalériu

Tohtoročné stretnutie zástupcov právnických profesií pôsobiacich naprieč Európou bolo zamerané na mimoriadne aktuálnu tému, ku ktorej svojím pohľadom a skúsenosťami prispela aj podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Andrea Moravčíková: „Médiá a ich úlohu nemožno zjednodušovať len na informovanie o súdnych procesoch. Ide o spravodajstvo vo vzťahu ku kvalite súdnictva ako takého.“

Prístup k otvorenému procesu sa vplyvom moderných technológií a prostriedkov 21. storočia zásadne zmenil. S dôrazom na otvorenosť a spravodlivosť súdnych konaní navrhuje Andrea Moravčíková ako jedno z vhodných riešení priamy streaming zo súdnych pojednávaní zabezpečený samotným súdom, čím by sa dosiahla neutralita zverejňovaných informácií.

 

„Neutrálny spôsob informovania o súdnych konaniach by tak prebiehal s ohľadom na právo účastníkov na ochranu súkromia, teda bez cieleného a emotívneho snímania tvárí a ich detailov, a v prípade obvinených predovšetkým pri dodržaní princípu prezumpcie neviny,“ uviedla na konferencii podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR. Na komunikáciu v neutrálnom tóne je vhodné využiť kvalifikovaných hovorcov súdov, keďže nie každý sudca sa cíti pred médiami komfortne. „Hovorcovia súdov zabezpečujú publikovanie informácií bez emócií a v zákonom povolenom rozsahu,“ dodáva Andrea Moravčíková.

 

Celodenný program odborného podujatia bol zameraný na diskusie, v rámci ktorých prednášajúci a účastníci diskutovali predovšetkým o nasledovných témach:

  • dôvera verejnosti v spravodlivosť a v právnické profesie,
  • „Best-Practices“ v zlepšovaní vzťahov medzi právnikmi a žurnalistami,
  • zodpovedné spravodajstvo zo súdnej siene,
  • spoločný osud novinárov a právnikov – kríza právneho štátu,
  • médiá a formovanie verejnej mienky o právnických profesiách.

 

Fórum právnických profesií EÚ (European Forum of the Legal Professions) je medziodborová platforma vytvárajúca priestor na diskusiu o aktuálnych otázkach spoločného záujmu právnických profesií. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Akadémie európskeho práva (Academy of European Law/ Europäische Rechtsakademie - ERA), jednej z kľúčových európskych vzdelávacích inštitúcií v oblasti justície.

Skočiť na navigáciu