Skočiť na obsah

Aktuálne študentské stáže na Najvyššom súde Slovenskej republiky

Najvyšší súd Slovenskej republiky otvára v zimnom semestri akademického roka 2023/2024 študentskú stáž pod vedením sudcu najvyššieho súdu. Stáž môžu študenti absolvovať v rozsahu 4 – 8 týždňov a je určená pre ôsmich študentov práva. Úlohy stážistov najvyššieho súdu budú spočívať najmä vo vyhľadávaní, triedení, analyzovaní a vyhodnocovaní judikatúry, ako aj v príprave podkladov a konceptov rozhodnutí.

foto_staze3 Zobraziť fotogalériu

V prípade Vášho záujmu absolvovať takúto stáž je potrebné zaslanie žiadosti a to najneskôr do 25. septembra 2023 na adresu: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Osobný úrad, Župné námestie 13, 814 90 Bratislava.

K žiadosti nezabudnite pripojiť aj:

  • súhlas dekana fakulty s účasťou študenta na programe,
  • motivačný list s dôrazom na odborné zameranie uchádzača a odôvodnený záujem o stáž na najvyššom súde,
  • potvrdenie o štúdiu,
  • čestné vyhlásenie o aktívnom ovládaní minimálne jedného požadovaného cudzieho jazyka na úrovni B1.

Zároveň je potrebné uviesť kolégium najvyššieho súdu, v rámci ktorého uchádzač preferuje absolvovanie stáže.

Kompletnú informáciu o podmienkach realizácie stáže nájdete v Inštrukcii predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a vedúcej Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 2/2022 z 30. júna 2022 o podmienkach výkonu a organizačnom zabezpečení študentských stáží na Najvyššom súde Slovenskej republiky.

Predpokladaný začiatok stáže je koniec októbra 2023.

Tešíme sa na Vaše prihlášky!

Skočiť na navigáciu