Skočiť na obsah

Ján Šikuta: Personálna stabilizácia Najvyššieho súdu je potrebná

  • Autor: tlačové oddelenie

Bratislava, 7. december 2021 – Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta pokračuje v pravidelnom informovaní prezidentky SR Zuzany Čaputovej tak, ako to deklaroval pri menovaní do funkcie. Na prijatí u hlavy štátu rezonovali témy ako rozpočet, personálne otázky či sťahovanie.

predseda a prezidentka Zobraziť fotogalériu

Predseda Ján Šikuta na stretnutí zdôraznil najmä potrebu personálnej stabilizácie Najvyššieho súdu. Avizované znižovanie počtu sudcov Najvyššieho súdu považuje za nešťastné a obáva sa, že ambícia vedenia súdu postupne skracovať dĺžku súdnych konaní tak bude výrazne skomplikovaná.

Predseda Ján Šikuta zároveň hlavu štátu informoval, že v rámci konaní pred Najvyšším súdom neeviduje žiaden prieťah, zavinený sudcom či konajúcim senátom, veci sa vybavujú priebežne a v poradí. Pri tejto príležitosti Ján Šikuta, v súvislosti s medializovanými informáciami, prezidentku ubezpečil, že rovnako sa koná aj v trestnej veci obžalovaného Ing. Mgr. Mariana K. a je presvedčený, že snahou senátu je rozhodnúť vec v primeranom čase. Dodal však, že vec musí byť rozhodnutá v poradí nápadu, teda nemôže mať prednosť pred vecou, ktorá bola Najvyššiemu súdu doručená skôr, s výnimkou vecí väzobných. Doterajší priebeh v konaní považuje za časovo primeraný, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že sa v súvislosti s pandémiou mohli do konca apríla 2021 verejne pojednávať len a výlučne trestné veci, ktoré nezniesli odklad, primárne veci väzobné, ktorých podiel sa zvyšuje najmä po vytvorení 3 nových sudcovských miest na Špecializovanom trestnom súde, ktorému je Najvyšší súd odvolacím súdom.

V závere stretnutia sa predseda Ján Šikuta dotkol aj témy aktuálneho sťahovania Najvyššieho súdu, ktoré prebieha bez časového sklzu tak, aby bola budova na Župnom námestí prázdna do konca januára 2022.

Skočiť na navigáciu