Skočiť na obsah

Ján Šikuta sa stal opäť členom Rady Siete predsedov Najvyšších súdov EÚ

GroupPhoto 1 Zobraziť fotogalériu

Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ján Šikuta bol opätovne, po uplynutí dvojročného funkčného obdobia, zvolený do Rady Siete predsedov Najvyšších súdov Európskej únie. Valné zhromaždenie zvolilo aj nového predsedu Siete. Stal sa ním predseda Najvyššieho súdu Švédska Anders Eka.

Voľby sa konali v rámci kolokvia Siete predsedov Najvyšších súdov EÚ v dňoch 9. – 11. novembra vo Viedni.

 

Skočiť na navigáciu