Skočiť na obsah

Ján Šikuta sa zúčastnil medzinárodnej konferencie o výkone rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva v Lotyšsku

RIGA Zobraziť fotogalériu

Riga, 22. september 2023 – Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta prijal pozvanie na medzinárodnú konferenciu o výkone rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva v Lotyšsku organizovanú  Ústavným súdom a Najvyšším súdom Lotyšska. Hlavnou témou, ktorej cieľom bolo posilniť spoločné hodnoty v rámci európskeho právneho priestoru a dialógu medzi európskymi súdmi, bola „Úloha súdnictva pri výkone rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP)“. Konferencia sa konala v rámci lotyšského predsedníctva vo Výbore ministrov Rady Európy.

Posilňovanie právneho štátu bolo hlavnou témou konferencie a zároveň jedným z cieľov, ktoré si Lotyšsko stanovilo pre svoje predsedníctvo vo Výbore ministrov Rady Európy. Na konferencii organizovanej Ústavným súdom a Najvyšším súdom Lotyšska účastníci diskutovali o úlohe vnútroštátnych súdov pri výkone rozhodnutí ESĽP pri zohľadnení princípu subsidiarity. Tento princíp znamená spoločnú zodpovednosť európskych súdov za ochranu ľudských práv. Subsidiarita pomáha zabezpečiť právo na spravodlivý proces a posilniť ochranu ľudských práv v celej Európe v zmysle Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Rozhodnutia ESĽP pomáhajú obnoviť spravodlivosť v tých prípadoch, keď boli porušené ľudské práva. Aj z tohto dôvodu na konferencii rezonovala diskusia o dôležitosti výkonu rozhodnutí ESĽP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou práva na spravodlivý proces. V záujme posilnenia právneho štátu v Európe účastníci konferencie analyzovali vplyv národných ústavných identít na výkon rozsudkov ESĽP, obnovu súdneho konania po rozsudkoch ESĽP a opatrenia na dohľad nad výkonom rozsudkov ESĽP.

 

Skočiť na navigáciu